1
Spotkanie musiało być nader interesujące.

Ta strona z dumą korzysta z serwerów Joe Monster.org