1
Tacy goście mają specjalne miejsce w niebie

Ta strona z dumą korzysta z serwerów Joe Monster.org