1
W Korei i w USA pierwsze przypadki były tego samego dnia wykryte.

Ta strona z dumą korzysta z serwerów Joe Monster.org