1
Albo grałeś na starej konsoli, albo zapomnij o tym wszystkim.

Ta strona z dumą korzysta z serwerów Joe Monster.org