O co chodzi?
4

Juliusz Sipika - Roast 6x7 (Zalewski, Krajewski, Kołecki, Kwiatkowski, Popek, Jakszewicz, Socha)

Oglądaj i oceniaj pierwszy. Głosuj OK lub BYŁ - wiadomo kiedy, NIE NADAJE SIĘ jeśli materiał nie zasługuje na bycie na JM, NASTĘPNY - przejdź dalej bez oceniania.