O co chodzi?
1

Czasy Past Simple i Past Continuous razem. Jedna czynność przerywa drugą. Prosty przykład.

Oglądaj i oceniaj pierwszy. Głosuj OK lub BYŁ - wiadomo kiedy, NIE NADAJE SIĘ jeśli materiał nie zasługuje na bycie na JM, NASTĘPNY - przejdź dalej bez oceniania.