O co chodzi?
8

Battlefield 4: Official 17 Minutes "Fishing in Baku" Gameplay Reveal

Oglądaj i oceniaj pierwszy. Głosuj OK lub BYŁ - wiadomo kiedy, NIE NADAJE SIĘ jeśli materiał nie zasługuje na bycie na JM, NASTĘPNY - przejdź dalej bez oceniania.