Na stronie z profilem użyszkodnika JM jest możliwość wstawienia linka do własnej strony. Jeżeli nie wstawimy "http://" na początku, JM doklei to za nas. Niestety HTTPS nie jest rozpoznawane, więc po wpisaniu "https://moja.strona" JM przerabia to na "http://https://moja.strona".

--