Ze względu na wygasanie praw autorskich na podkład muzyczny Alan Wake ucieka z półek sklepowych.

https://www.gog.com/game/alan_wake--