22 grudnia 1950 roku - 2 stycznia 1951 roku.
Poprzednio

--