KOŃ, WOŹNICA I PODJUDZANIE DO NIENAWIŚCI I POGARDY PRZECIW WŁADZY

Dorożkarz, Franciszek Krouzek w Pradze dając ujście swemu złemu humorowi wojennemu, okładał konia batogiem, co zwróciło uwagę policyanta. Ale na skutek interwencyi odpowiedział dorożkarz w uniesieniu:
— A to dobre! Tu nie można konia uderzyć, a tam ludzi mordują!...
Uwaga ta wystarczyła do wytoczenia Krouzkowi procesu, który rozegrał się przed sądem wojennym i w rezultacie przyniósł obwinionemu 6 miesięcy ciężkiego więzienia z przynależnemi obostrzeniami. Sąd przyjął na udowodnienie, że wyraz „tam" miał w ustach fiakra znaczenie terenu bojowego, a utwierdził go w tem przekonaniu fakt, że obwiniony sam przez wojnę ma dosyć do wycierpienia. Nie ulega kwestyi, iż wypowiedzeniem się swojem na publicznem miejscu chciał zohydzić stosunki w armii i pobudzić do nienawiści względem siły wojskowej państwa.

BIBLIA W STROJU WOJENNYM

Jak donoszą z Waszyngtonu do Bazylei, wszyscy żołnierze amerykańscy bez wyjątku otrzymają biblię, oprawną w płótno koloru khaki. James Wood, prezydent amerykańskiego towarzystwa dla propagandy biblii kazał już przygotować milion egzemplarzy biblii.
Teraz najbliższa wiadomość wojenna z Ameryki powinna opiewać, że wszystkie amerykańskie bomby i granaty będą zaopatrzone w cytaty z biblii!

HINDENBURG PRZECIW POKOJOWI

Na gratulacye, przesłane gen. Hindenburgowi przez elberfeldzki wojenny związek okręgowy z okazyi 70-tej rocznicy jego urodzin, Hindenburg między innemi odpowiedział:
„Zęby zacisnąć! Ani słowa więcej o pokoju, dopóki krwawa robota nie będzie ukończona i zwycięstwo przez nas osiągnięte. To musi być hasłem całego niemieckiego narodu".

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-10-1917

100lattemu.pl

--