GIEŁDA BERLIŃSKA.

Berlin, 12 września, (WAT).
— W dniu dzisiejszym na giełdzie berlińskiej skłonność o pozbywania się poprzednich zakupów wzmogła się znacznie, rozszerzając się przytym na wszystkie niemal rodzaje walorów przemysłowych. Hasło ku temu zostało dane przez wczorajszy ruch zniżkowy, który zdjął lękiem posiadaczy walorów, idących w ostatnich czasach wciąż w górę. Ruchem zniżkowym szczególnie dotknięte zostały walory przemysłu wojennego, jednakże nawet i walory żeglugowe z ledwością zdołały się utrzymać na osiągniętym poziomie.
Walory przemysłu chemicznego doznały niewielkiego polepszenia. Z pośród walorów zagranicznych znacznemu obniżeniu się kursu uległy szczególniej walory rosyjskie, w pierwszym rzędzie rosyjskie pożyczki państwowe, podczas gdy pożyczki meksykańskie zdołały się utrzymać. Pożyczki niemieckie bez zmiany.


PRZEMYSŁ DJAMENTOWY.

Z Amsterdamu donoszą, że w przemyśle djamentowym ujawnił się bardzo mocny popyt. Osobliwie znaczny jest wywóz do St. Zjedn. Ogółem wywieziono djamentów w r. 1916 do St. Zjedn. za 51.223.000, wobec 23.275.000 w r. 1915. Również zwiększył się wywóz do Anglii, Francji i Skandynawii. Ceny stale idą w górę.


ZWYŻKA CEN SREBRA.

Kurs srebra w Londynie podniósł się na 48 1/2 pens. za uncję. Rząd indyjski zakazał przywozu srebra na prywatny rachunek.

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 13-09-1917


UPADEK KURSU RUBLA.

„D. Warach. Ztng" pisze:
,,Giełda warszawska po długim wahaniu rozpoczęła na koniec stosować się do istotnych warunków: marka wykazywala kurs 48.10 kp. mimo to nie można powiedzieć, aby wynikający stąd kurs 100 rb.=238 mk. odpowiadał wewnętrznej wartości obu walut. W austro-węgierskim obszarze okupacyjnym uczyniono już zadość istotnym stosunkom przez redukcję urzędowego kursu obrachunkowego z 3.50 koron na 3 korony za 1 rubla”.
(Świeżo, jak donosi prasa lubelska, kurs ten dalej obniżono z 3 koron na 2,80 kor.)

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1917

100lattemu.pl

--