„TU PRZEKŁUWA SIĘ USZY".

Taki napis widnieje w oknie jednego z magazynów w Sukiennicach. Przechodzień spostrzegłszy ten napis, staje przerażony, lecz natychmiast bierze nogi za pas i zmyka, by przypadkiem swoich organów słuchu nie wystawić na nie bezpieczeństwo okaleczenia, gdyby do sklepu tego wstąpił niebacznie.
Czyby jednak nie było wskazaniem, by właściciel magazynu, który czuje taki gust do dziurawienia uszów, nie straszył ludzi kanibalskim anonsem, i swoje „operacye" czynił bez rozgłosu, bo przecież żaden chirurg nie umieszcza nad drzwiami swego ambulatoryum ogłoszenia: „Tu obcina się ręce i nogi, otwiera brzuchy" i t p. Może więc w imię dobrego smaku należałoby usunąć ten niesmaczny napis.

LWY SĄ TAŃSZE

Ze względu na trudności wyżywienia w obecnych warunkach zwierząt w menażeryach i zwierzyńcach, ogromnie spadła w ostatnich czasach cena pewnych okazów, zwłaszcza bardziej żarłocznych, jak: lwy, tygrysy, pantery, słonie i t. d.

HOŁD PIŁSUDSKIEMU

Z prowincyi otrzymujemy codziennie po kilka listów z wyrazami hołdu dla Józefa Piłsudskiego. Między innemi za naszem pośrednictwem przesyłają Piłsudskiemu wyrazy najgłębszej czci i szacunku legioniści, przebywający w Rzeszowie.
Komitet Narodowy w Rudkach wysłał telegram do Koła polskiego z żądaniem natychmiastowej interwencyi w sprawie Piłsudskiego; tej samej treści telegram wysłano do N. K . N . w Krakowie.

ZE SPORTU

W niedzielę 12 b. m. rozegra „Cracovia“ match footballowy z drużyną 6 p. p. Leg. Pol. Już dotychczasowe zawody z drużynami legionowemi, wykazały, że są one przeciwnikami, których lekceważyć nie można. Tężyzna i wyrobienie fizyczne jako też staranny trening pozwoliły osiągnąć drużynom legjonowym wcale wysoki poziom gry. Niedzielny przeciwnik „Cracovii“ , 6 p. p. jest obok „Legii“ najlepszą drużyną Legionów, o której obznajmieni ze stosunkami twierdzą, że będzie najpoważniejszym przeciwnikiem, jakiego „Cracovia“ dotychczas miała.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1917

http://100lattemu.pl/

--