Ja się znam jak trzeba od tych złodziei i szubrawców wyegzekwować pieniądze.

--
In my experience, eloquent men are right every bit as often as imbeciles.