Z BORYSŁAWIA. TRAGEDYA MAŁŻEŃSKA.

Jeden z okolicznych wieśniaków, pełniący służbę wojskową na froncie od początku wojny, otrzymał po długich staraniach, zdawna upragniony urlop. Przyjechawszy do rodzinnej wioski, zastał w domu troje nieletnich dzieci, od których dowiedział się, że matka opuściła je od dłuższego czasu, zaś sąsiedzi uzupełnili opowiadania dzieci, doniesieniem, że żona jego przebywa u swego kochanka na Wolance, obok Borysławia.
Zdradzony tam wybrał się też natychmiast na poszukiwanie swej wiarołomnej zony. Wpadłszy niespodziewanie do kryjówki, schwytał ich in flagranti. Opętany rozpaczą, porwał leżącą, siekierę i formalnie poćwiartował żonę, poczem oddał się w ręce władz.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1917

KRÓLEWIEC. KOSZTOWNA PRZYGODA.

Pewien posiedziciel ziemski z okolicy przybył do Grudziądza na licytacje źrebcy. Przedtem jednakże chciał bliżej poznać życie miejskie, odwiedzał rozmaite lokale itd., przyczem zawarł znajomość z jakaś damą.
Na licytacji zauważył brak pugilaresu z zawartościa 3500 mk. Jako złodziejkę wykryto pewną 23-letnią nieżamężną Sch. Przed sądem zaprzeczała początkowo oskarżona jakoby ona złodziejstwo to popełnia; wobec niezbitych dowodów przyznała się ostatecznie do winy, stanowczo iednakże wzbraniała się gdzie się pieniądze znajdują. Oskarżona nie była dotąd za kradzież karaną, pomimo to skazał ją sąd na rok więzienia.

NAJMŁODSZA WNUCZKA CESARZA NIEMIECKIEGO.

Berlin, 18. IV. (WTB.) Księżna brunświcka, jedyna córka cesarza niemieckiego, szczęśliwie wydała na świat zdrową księżniczkę dziś w nocy o godz. pół do 2. na zamku Blankenburg.

Kurjer Poznański, 19-04-1917

http://100lattemu.pl/

--