ZAMACH STANU W ROSYI - ABDYKACYA CARA MIKOŁAJA II

(Telegram powtórzony z wczorajszego nadzwyczajnego wydania Illustrowanego Kuryera Codz.")
Biuro Reutera donosi: W Izbie gmin zawiadomił Bonar Law, że car abdykował, a wielki książe Michał Aleksandrowicz powołany został na regenta.

INTERNOWANIE CARSKIEJ RODZINY?

Caryca - matka podobno miała się schronić pod opiekę poselstwa angielskiego. Według innego doniesienia rodzina carska została przez rewolucyonistów internowana.
Car wobec zamachu stanu:
Kopenhaga (Tel. wł.) Z otoczenia cara donoszą, ie wydarzenia petersburskie wywarły na nim piorunujące wrażenie. Car, który znajdował się w chwili wybuchu rewolucyi w pobliżu frontu wołyńskiego, był zupełnie skonsternowany, gdy dowiedział się, że duma sięgnęła po władzę.

LOSY RODZINY CARSKIEJ

Amsterdam. (B kor.) Tutejsza ajencya prasowa donosi, że car znajduje się w głównej kwaterze. Carowa i carewicz przebywają w Carskiem Siole.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18 marca 1917

Więcej na ten temat:
http://100lattemu.pl/aktualnosci/ze-swiata/26652-sensacyjne-szczegoly-historycznego-przewrotu-w-petersburgu

http://100lattemu.pl/

--