O co chodzi?
6

Try Not to Laugh or Grin Challenge - Eh Bee Family Vines Compilation | Top Viners

Oglądaj i oceniaj pierwszy. Głosuj OK lub BYŁ - wiadomo kiedy, NIE NADAJE SIĘ jeśli materiał nie zasługuje na bycie na JM, NASTĘPNY - przejdź dalej bez oceniania.